Lá Five of Wands – Sun and Moon Tarot

0 836

Five of Wands: xung đột

194_26

Saturn (Thổ Tinh) trong Leo (Sư Tử). Sự thất vọng, mâu thuẫn hoặc đối đầu. Nỗ lực sáng tạo bị giảm sút. Chiếc gậy thể thao truyền thống của người châu Phi, Donga, được hiển thị trên lá bài mô tả những thách thức phải đối mặt.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Rate this post

(5★ | 350 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời