Lá Four of Swords – Sun and Moon Tarot

0 884

Four of Swords: thỏa ước

194_45

Jupiter (Mộc Tinh) trong Libra (Thiên Bình). Trạng thái cân bằng. Để thoả thuận và giải quyết vấn đề. Hãy cởi mở và linh hoạt. Sự nghỉ ngơi ép buộc cho phép bạn thể hiện đầy đủ, làm hòa với thực tại, tập trung sự chú ý, và trở nên dễ tiếp thu.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Rate this post

(5★ | 542 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời