Lá King of Swords – Mystic Faerie Tarot

0 540

King of Swords

км

King of Swords tự xem mình là sáng suốt. Thật sự đúng là như thế. Anh ấy có thể tiến vào một vùng tai ách, thảm họa và có thể xây dựng nên cả một thành phố mới trước khi người khác đến và tổ chức một đội quân dọn dẹp. Anh có thể giành chiến thắng một giải đấu cờ, có thể chỉ đạo một trận chiến, hoặc tiếp quản một công ty. Anh ấy có năng lực và làm việc hiệu quả. Đối với anh ấy mà nói, được làm và làm tốt một điều gì đó sẽ mang lại sự thỏa mãn nhiều hơn cả việc được công nhận, dù là riêng tư hay công khai. Tuy nhu cầu trí tuệ của anh cao, nhưng ngược lại nhu cầu về cảm xúc của anh khá thấp. Không biết có phải thế chăng?

Sách Mystic Faerie Tarot – Barbara Moore

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Mystic Faerie Tarot


(4.93★ | 1550 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời