Lá Mountain Road – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 7.785

Mountain Road

Ý nghĩa lá Mountain Road trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Mountain Road trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

bạn đang trên đường đi tới thành công. Một con đường chật hẹp uốn quanh một ngọn núi hiểm trở. Nó đầy những góc quanh và đường cong nguy hiểm cần có sự lèo lái với sự cẩn thận ở mức tối đa. Biểu tượng này chỉ ra rằng bạn đang trên đường đi tới thành công, nhưng thành công chỉ được đảm bảo nếu bạn luôn luôn đi theo con đường này với sự cẩn trọng. Bạn không thể thay đổi sang các hướng khác mà vẫn kỳ vọng đạt được thành công.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Tags:

https://tarot vn/la-mountain-road-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/, https://tarot vn/la-mountain-road-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/, https://tarot vn/la-mountain-road-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/, https://tarot vn/la-mountain-road-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/#:~:text=Lá Mountain Road – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards&text=Biểu tượng này chỉ ra vọng đạt được thành công, https://tarot vn/la-mountain-road-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/, https://tarot vn/la-mountain-road-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/#:~:text=Lá Mountain Road – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards&text=Biểu tượng này chỉ ra vọng đạt được thành công, https://tarot vn/la-mountain-road-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/
(4.93★ | 750 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời