Lá Six of Wands – Sun and Moon Tarot

0 938

Six of Wands: chiến thắng

194_27

Jupiter (Kim Tinh) trong Leo (Sư Tử). Mở rộng, linh hoạt và sáng tạo. Một mối liên hệ có lợi và một tình thế hai bên cùng có lợi. Bước đột phá sáng tạo dẫn đến thành công, sự công nhận hoặc sự nổi tiếng. Sự tán dương đáng mừng.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot


(5★ | 958 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời