Lá Owl – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 10.683

Owl

Ý nghĩa lá Owl trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Owl trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Lời Khuyên Tốt Từ Một Người Khôn Ngoan. Một con cú đậu trên một nhánh cây, in bóng lên trăng tròn. Đôi mắt khôn ngoan của nó quan sát mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Lá bài này khuyên bạn nên ghi nhận một số lời khuyên tốt mà bạn nhận được từ người mà bạn quý trọng và là người có đầy đủ thông tin. Lời khuyên này chỉ có thể giúp bạn chứ không hại bạn.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(5★ | 1422 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời