Lá Hand – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 11.041

Hand

Ý nghĩa lá Hand trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Hand trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Cần sự giúp đỡ, hỗ trợ và hướng dẫn. Một bàn tay mở rộng đưa lên bầu trời, không biết là tay của nam hay nữ, thể hiện rằng bạn đang cần giúp đỡ về một vài lĩnh vực trong cuộc sống của mình. Đáng tiếc là lá bài không nói là bạn có được giúp đỡ hay không. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để biết thêm thông tin.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(5★ | 700 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời