Lá Page of Cups – Black Cats Tarot

0 631

Page of Cups

Ý nghĩa lá Page of Cups trong bộ Black Cats Tarot

Sự hợp nhất. Arcanum này nói đến giao tiếp. Nó ám chỉ trung gian giữa hai người hoặc một tổ hợp hành động từ hai lực lượng đối lập.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora


(5★ | 1550 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời