Lá Ten of Cups – Black Cats Tarot

0 548

Ten of Cups

Ý nghĩa lá Ten of Cups trong bộ Black Cats Tarot

Niềm Vui. Niềm vui đưa chúng ta lên và cho chúng ta bay. Nó là một nguồn cảm hứng. Tất cả chúng ta đều có cánh, nhưng chúng ta phải học cách sử dụng chúng.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Rate this post

(4.64★ | 1078 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời