Lá Three of Pentacles – Black Cats Tarot

0 598

Three of Pentacles

Ý nghĩa lá Three of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Công Việc. Chúng ta cần nhiều thời gian để học cách làm mọi thứ tốt, nhưng  với sự chăm chỉ và kinh nghiệm, chúng ta có thể mang tới khía cạnh sáng tạo trong mọi công việc.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora


(5★ | 1638 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời