Lá Two of Cups – Black Cats Tarot

0 727

Two of Cups

Ý nghĩa lá Two of Cups trong bộ Black Cats Tarot

Tình Yêu. Lá bài này thể hiện tình yêu và những quan hệ cùng tồn tại hòa hợp. Chúng ta có nhiều thứ để cho đi và nhận lại. Sự tồn tại của những người khác là một món quà tuyệt vời.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Rate this post

(5★ | 812 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời