Qabalah – Bốn Thế Giới (P1)

0 1.108

Qabalah miêu tả rằng vũ trụ được chia thành bốn “Thế Giới” tách biệt (hình 9), mỗi cái trong đó được biểu hiện bằng một từ trong Tên Thần Thánh, hay Bốn Mẫu Tự Do Thái (ה ו ה י). Cái đầu tiên là Atziluth, Thế Giới Nguyên Mẫu, thế giới của Linh Hồn Thuần Khiết, thứ kích hoạt tất cả những thế giới khác có liên quan đến nó. Đây được quy cho những vị Chúa trên Sephiroth, và kí tự Yod, Lửa Nguyên Thuỷ. Thế giới thứ hai là  Briah, Thế Giới Sáng Tạo, cấp độ của trí tuệ thuần khiết, của các Tổng Thiên Thần và của Heh, Nước Nguyên Thuỷ. Cái thứ ba là Yetzirah, được gọi là Thế Giới Tạo Hình bởi vì ở đây tìm thấy sự khôn ngoan và những nguyên mẫu thấp thoáng lướt qua đằng sau vật chất. Và đây cũng là vương quốc của các Thiên Sứ và Khí Nguyên Thuỷ, tượng trưng bởi chữ Vau. Thế Giới cuối cùng là Assiah, nơi chủ động chứa cả thế giới vật chất của cảm giác lẫn những nguồn năng lượng vô hình của vật chất. Nó là vương quốc của Tiểu Thiên Sứ, chữ Heh cuối cùng của Tên Thần Thánh và Đất Nguyên Thuỷ.

9

Hình 9. Bốn Thế Giới. A) Biểu Đồ từ những Cây tồn tại riêng lẽ. B) Sự phân bố trên một Cây đơn.

Từng thế giới tạo ra nguồn năng lượng bên dưới nó, cùng với vũ trụ dần dần trở nên dày dặc tựa cách tiến triển từ hư vô đến vật chất. Vùng Vô Định tạo ra Kether của Atziluth, và liên tiếp hướng theo những Lối Đi của Thanh Kiếm Lửa, từ Sephira đến Sephira, từ một thế giới đến một thế giới, sự hoàn thành được tìm thấy ở Malkuth của Assiah, tạo nên 40 Sephiroth tất cả.

Những người theo chủ nghĩa thuần tuý, họ khăng khăng rằng các ý tưởng đầu tiên trên Qabalah thì chính thống hơn chủ nghĩa Qabalah gần đây, nhắm đến việc quy kết duy nhất về một Cây (so sánh với các phương pháp ở hình 9). Tuy nhiên. Đây là một ví dụ tuyệt vời trong các cách mà Qabalah đã phát triển như một hệ thống không hạn chế qua nhiều thế kỉ. Việc quy kết bốn cái Cây là tốt nhất để làm sáng tỏ được Tarot.

Về bốn hệ thống phân chia màu sắc, từng màu ứng với từng thế giới, được chấp nhận cho Hermetic Qabalah: Vua – The King, Hậu – The Queen, Hoàng Đế – The Emperor và Nữ Hoàng – The Empress, ứng với trình tự của dãy các Thế Giới và Bốn Mẫu Tự Do Thái. Khái niệm về màu sắc là mấu chốt để nghiên cứu về Tarot, và bức tranh của Bốn Thế Giới trong những màu sắc thích hợp của chúng sẽ cung cấp những cách nhìn đặc biệt về những lá bài. Bộ ‘Golden Dawn’ Tarot, đã được xuất bản bao gồm Cây Sự Sống truyền thống được sử dụng cho các công việc thực hành. Ở đây được chỉ ra các màu của các Lối Đi trong Atziluth, và màu của Sephiroth của Briah. Phải luôn ở trạng thái cân bằng giữa tính nam và nữ trong việc miêu tả về Cây, và đây là cách hoàn hảo qua việc kết hợp hai hệ thống trong một nét khắc hoạ.

Trong buổi tranh luận về Bốn Thế Giới, chúng tôi đã chọn thuật ngữ Nguyên Thuỷ – Primal để miêu tả Lửa, Nước, Khí và Đất tượng trưng bởi những chữ cái thuộc Bốn Mẫu Tự trong Bốn Thế Giới, trong nỗ lực để phân biệt các nguồn năng lượng này từ những dạng khác của các Nguyên Tố được miên tả trên Cây. Nhưng ở mỗi Thế Giới độc lập, (Yod) Lửa cũng được quy cho Chokmah, (Heh) Nước cho Binah, (Vau) Khí cho Tiphareth và (Heh Cuối), Đất Cho Malkuth. Chúng tôi đề nghị miêu tả các phân khu của những Nguyên Tố Nguyên Thuỷ này là Những Nguyên Tố Đặc Trưng. Vì thế, ở Atziuth, Lửa Nguyên Thuỷ, là bốn Nguyên Tố Đặc Trưng: Lửa (Đặc Trưng) của Lửa (Nguyên Thuỷ), Nước (Đặc Trưng) của Lửa (Nguyên Thuỷ), Khí (Đặc Trưng) của Lửa (Nguyên Thuỷ), và Đất (Đặc Trưng) của Lửa (Nguyên Thuỷ). Ở Briah, Thế Giới của Nước Nguyên Thuỷ, có Lửa của Nước, Nước của Nước, Khí của Nước, Đất của Nước. Và khuôn mẫu theo tiếp qua Yetzirah và Asiah, và là nền tảng cho sự phân bổ lên các Lá Quân Chủ của bài Tarot. Ví dụ, toàn bộ bộ Gậy miêu tả về Atziluth, Thế Giới Nguyên Mẫu. Gậy, vì thế là Lửa Đặc Trưng, Yod Đặc Trưng. Ngọn Lửa Dặc Trưng này được chia thành bốn phương diện, đại diện trong Tarot: Vua Gậy – King of Wands, liên kết với Chokmah trong Atziluth, là Lửa của Lửa. Hoàng Hậu Gậy – Queen of Wands, liên kết với Binah trong Atziluth, là Nước của Lửa. Hoàng Tử Gậy – Prince of Wands, Tiphareth trong Atziluth, là Khí của Lửa. Và Công Chúa của Gậy, Malkuth trong Atziluth, là Đất của Lửa.

Nguồn: The Qabalistic Tarot – Robert Wang

Dịch: Trần Xuân Thiên


(5★ | 598 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời