Qabalah – Bốn Thế Giới (P2)

0 903

Cũng có một ứng dụng quan trọng thứ ba sau Nguyên Tố, được tìm thấy trên các Lối Đi nơi được đặt tương ứng với các chữ cái Do Thái ở các vị trí khác nhau, gọi là Mẫu tự – Maternals thuộc Sáng Thế Ký – Sepher Yetzirah, được áp dụng. Từ đó tất cả chữ cái và nguồn năng lượng khác khởi nguồn dựa trên ba Mẫu Tự này, những Nguyên Tố quy cho chúng sẽ được gọi là những Nguyên Tố Chuyển Tiếp. THẰNG KHỜ – THE FOOL ứng với chữ Aleph và nguyên tố Khí. Nhưng đây không giống như vật được tượng trưng hoàn thiện như Vau của Briah (Khí Nguyên Thuỷ) hoặc Khí của Tiphareth (Khí Đặc Trưng). Những nguyên Tố của các Lối Đi đều mang tính Chuyển Tiếp, theo đó chúng nằm trong trạng thái bất biến trong dòng chảy của hai Sephiroth.

Đề xuất về việc có hơn ba dạng Nguyên Tố có thể ít được hoan nghênh hơn. Tuy nhiên, lĩnh vực nguyên cứu Qabalah mà vẫn chưa thật sự được khai phá, và cũng là nguồn gốc của việc tranh cãi không ngừng. Hãy để chúng tôi cân nhắc kĩ những dạng khác của Nguyên Tố, và sau đó cố gắng tìm ra được vài sự hoà hợp chung của tất cả chúng.

Các Nguyên Tố, sự phân chia hệ bốn được tìm thấy thông qua Cây Sự Sống, được bắt nguồn từ Kether. Ở đây chúng vẫn còn khái quát và không được biểu đạt rõ ràng, Những Nguyên Tố Nguyên Thủy. Một cách gán ghép khác về giới hạn của các Nguyên Tố được lập từ bốn Sephiroth bên dưới, Lửa của Netzach, Nước của Hod, Khí của Yesod và Đất của Malkuth. Đây là Những Nguyên Tố Tinh Tú (Astral Elements). Cuối cùng, tại Malkuth, Nguyên Tố Cơ SởBase Element, là diễn đạt cuối cùng của những điều đầu tiên được tìm thấy ở Kether trong trạng thái nguyên thuỷ của nó. Đối với mỗi cách áp dụng đơn lẻ về giới hạn của Nguyên Tố, công thức Yod Heh Vau Heh vẫn được áp dụng. Dù cho Yod xuất hiện ở bất kì đâu, nó vẫn mang tính chất của lửa ra ngoài; nơi mà Heh xuất hiện nó đem lại tính dễ thay đổi và tính bao bọc của nước; ở đâu Vau xuất hiện, nó là kết quả mang tính khí từ sự kết hợp của lửa và nước; còn nơi Heh Cuối xuất hiện, nó là kết quả bền vững cuối cùng của các hành động của Yod, Heh và Vau. Nguyên mẫu này thực tế là thứ duy nhất cần phải nhớ, từ đây có thể áp dụng được cho sự đa dạng của các tính chất hết sức khác biệt.

10

Hình 10. Bốn Nguyên Tố ( ה ו ה י ) như chúng miêu tả bằng nhiều diện mạo khác nhau của Cây Sự Sống: Bốn Thế Giới. Phải: Những Nguyên Tố áp dụng trên từng Cây.

Nhắc lại những khái niệm đó có thể áp dụng cho những cái gọi là Nguyên Tố (hình 10):

  • NHỮNG NGUYÊN TỐ BAN SƠ. Tìm thấy ở Kether. Tiềm năng không xác định được.
  • NHỮNG NGUYÊN TỐ NGUYÊN THUỶ. Bốn Mẫu Tự Yod, Heh và Vau là những Mẫu Tự trên các Lối Đi của Cây Sự Sống.
  • NHỮNG NGUYÊN TỐ ĐẶC TRƯNG. Yod Heh Vau He được áp dùng vào Chokmah, Binah, Tiphareth và Malkuth ở bất kì trong Bốn Thế Giới nào.
  • NGUYÊN TỐ CƠ SỞ. Được tìm thấy ở Malkuth, trộn đều lẫn nhau. Sự thể hiện sau cùng của sự tràn của vũ trụ vào trong vật chất.

Đây là một sơ đồ hoàn chỉnh đã được thừa nhận, nhưng chủ yếu thể hiện cho việc nhấn mạnh sự thật rằng có nhiều dạng khác nhau của năng lượng đại diện cho sơ đồ Lửa, Nước, Khí, Đất trên Cây Sự Sống. Yod của Atziluth không thể sánh ngang với Yod áp dụng trên Lối Đi của Shin, hoặc Yod áp dụng ở chuỗi bắt đầu ở Netzach. Tuy nhiên tất cả đều được miêu tả bằng từ “Lửa”. Một lần nữa, những gì thật sự quan trọng ở đây đó là chuỗi của Bốn Mẫu Tự Do Thái. Chúng ta có thể tuỳ tiện nói rằng, ví dụ, Quả Táo đó là Lửa, Quả Cam là Nước, Đào là Khí và Chanh là Đất. Trong trường hợp này chúng ta có thể áp dụng cùng một công thức để miêu tả mối quan hệ giữa Táo, Cam, Đào và Chanh. Nếu, khi đó, cùng một khuôn mẫu được tìm thấy đằng sau Xích Đu, Ghế, Sofa và Ghế Gác Chân, không nên giả định như thế bởi vì Táo và Xích Đu bắt đầu một chuỗi mà chúng hoàn toàn ngang nhau. Một miêu tả về các năng lượng khác trong cùng một cách có vẻ là một cái bẫy đặt ra trong các phiên bản Qalabah sớm.

Nguồn: The Qabalistic Tarot – Robert Wang

Dịch: Trần Xuân Thiên


(5★ | 1438 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời