Sephoroth Và Các Biểu Tượng

0 1.305

Trong Tarot, Sephiroth đại diện cho mười lá bài số của mỗi bộ (hình 11) và bởi các lá Quân Chủ, những thứ được đặt trên các Sephiroth dựa theo nguyên tắc ה ו ה י. Bất kì lá Ace nào đều thuộc về Kether, lá hai với Chokmah, lá ba với Binah,… Các lá bài Hoàng Gia, như chúng ta đã đề cập ở trước, được sắp đặt với những lá Vua (י) ở Chokmah, lá Hậu (ה) ở Binah, lá Kị Sĩ (ו) ở Tiphareth và lá Công Chúa (ה) ở Malkuth. Thật vậy, tuy nhiên, các lá bài Quân Chủ liên quan đến toàn bộ Cây, không chỉ đơn thuần là các Sephiroth được lựa chọn (Hình 12).

11

Hình 11. Sự Phân Bố bộ Ẩn Phụ trên Cây Sự Sống.

Bảng chữ cái Do Thái được tạo nên dựa vào hình dạng của chữ cái Yod (י). Điều này thích hợp với ý tưởng rằng toàn bộ vũ trụ xuất phát từ những gì biểu tượng bằng Yod. Một cách cơ bản nhất, Yod có liên quan đến Kether, ý kiến đề xuất được đưa ra bởi Mathers. Nhưng nó vẫn chưa đạt được điều đó cho đến khi hình thành Sephira Chokmah, lúc ấy sức mạnh dạt dào Yod của vũ trụ, năng lượng dương của Lửa, mới được tách ra và khởi động. Vì thế, trong các hoạt động thực tế, Yod được phân cho Chokmah và Heh, nguyên lý âm của nước, thuộc về Binah. Vau thích hợp với Tiphareth, nhưng thực tế nó lại chứa đựng tất cả Sephiroth phía dưới  Tam Giác Tối Thượng, ngoài trừ Malkuth, sáu Sephiroth mà Tiphareth là trung tâm, Geburah, Chesed, Netzach, Hod và Yesod. Và khi Sephira ẩn, Daath, được xét đến vào, một vòng tròn hoàn hảo được tạo nên xung quanh Tiphareth.

Theo điểm này, hiển nhiên rằng việc áp dụng vào trong Tarot trong Cây Sự Sống Qabalah mang lại các khó khăn về nghĩa rộng của ngôn ngữ, nhưng nỗ lực để thấu hiểu các quy kết này sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Đôi lúc ta có thể cảm thấy nản chí với tất cả các định nghĩa này, điều quan trọng là cần nhận ra định nghĩa là tất cả những gì mà Qabalah mang lại. Chúng là một hệ thống hết sức rõ ràng và cụ thể, bất kể những tấm màn tối về những mẫu Qabalah cổ xưa.

Những lá bài số và các lá Quân Chủ thuộc về Sephiroth được gọi là Ẩn Phụ, chúng có thể xuất hiện với tầm quan trọng ít hơn các lá Ẩn Chính hay Lá Bài Chính. Dù gì đi nữa, chúng vẫn là những đại diện tuyệt vời nhất mà theo đó biểu trưng cho uy lực thật sự trong bản thân và trong vũ trụ, cùng với đó mà chúng ta nỗ lực đến trong sự va chạm của ý thức.

12

Hình 19.

Các Bộ (Sephiroth) xuất hiện phụ thuộc vào các lá Chính (Lối Đi), tồn tại hai lý do giải thích cho điều này. Đầu tiên. Tarot là một công cụ có tính hướng dẫn  tham gia vào trong chuyến hành trình của ý thức bắt đầu từ mục tiêu chính ban đầu của năng lượng cho đến một cái khác. Nó có thể xem như cỗ xe đưa chúng ta dọc theo các con đường từ một thành phố bên trong và đến những nơi khác. Vì vậy các Lối Đi, mặc dù thực tế ít quan trọng hơn Sephiroth, nhưng lại là tiêu điểm chính của Tarot. Thứ hai, khi các lá bài được sử dụng để tiên đoán, chúng miêu tả sự chuyển đổi của các nguồn sức mạnh đến từ các sự kiện trong quá khứ, hoạt động ở hiện tại, và mang theo tiềm năng để tạo nên các sự kiện trong tương lai. Ở đây có thể hiểu bằng cách xem ý tưởng rằng tất cả mọi sự việc đều nằm trong một trạng thái liên tục trong chuyến du hành giữa các Lối Đi. Tuy nó là một quá trình vô thức, nhưng vẫn tồn tại một điều ý thức cho việc theo đuổi những điều Huyền Bí. Hơn nữa, chúng ta đang di chuyển một cách vô ý thức nhiều Lối đi trong cùng một ‘thời điểm’. Những khái niệm định ra giới hạn về thời gian, không gian và hình dạng không được áp dụng.

Như đã ám chỉ từ trước, sự lựa chọn về việc di chuyển có ý thức giữa các Lối Đi, lần lượt từng cái một, có ảnh hưởng đến việc xúc tiến quá trình phá triển. Nó còn tác động trong việc tăng tốc quá trình của nghiệp, qua đó một người dần trở nên thu hút vào Tarot có thể vì mục đích thấu hiểu về bản thân và về vũ trụ của riêng mình, cũng có thể phải chịu đựng nhiều vấn đề cá nhân nghiêm trọng ngay từ lúc bắt đầu. Lý do cho điều này là một lượng lớn nghiệp chướng trở nên có hiệu lực cùng một lúc.

Tarot được sử dụng tốt nhất cho việc dự đoán về những sự việc trần tục. Nó không mấy phù hợp với việc cung cấp các câu trả lời cho một bản chất quan trong thuộc về linh hồn bởi nó được bắt nguồn ở Yetzirah, mặc dù nó mang đến sự sáng suốt từ các thế giới cao hơn.

Nguồn: The Qabalistic Tarot – Robert Wang

Dịch: Trần Xuân Thiên


(5★ | 868 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời