Three of Swords: Sao Thổ tại Thiên Bình

0 1.146

Three of Swords: Sao Thổ tại Thiên Bình

– Nhận Biết Sự Thật

Saturn                       7. Libra

Three of Swords là giai đoạn chuyển tiếp từ những tư tưởng suông trên lý thuyết sang thực hành để nghiệm lý. Lúc này, thế giới quan của chúng ta được hình thành dựa vào quá trình ứng dụng những hiểu biết trên sách vở vào những tình huống thực tế.

Three of Swords: Sao Thổ tại Thiên Bình 1
3 of Wands & 3 of Swords Tarocchi Sola Busca Visconti-Sforza Tarot – Tarot de Marseille Claude Burdel – The Rider-Waite Tarot

Kết quả của việc thực hành mang lại có thể là vừa khớp với những kết luận lý thuyết, hoặc sẽ có sai số. Nhưng dù sao, dựa vào những kết quả thực nghiệm này mà chúng ta học được cách đánh giá, phân chia, loại bỏ những lý thuyết không phù hợp, hoặc thậm chí phát hiện ra sự thật để từ đó xây dựng và hình thành nên những hệ thống tri thức riêng.

Với sự bảo trợ của những giới hạn thực tiễn từ Sao Thổ đi cùng khả năng suy xét tính hai mặt của Thiên Bình, chúng ta có thể cảm thấy những trói buộc và tắc nghẽn bởi những điều chưa chứng minh thực tiễn được, chúng ta bị thu hẹp tầm nhìn, giảm thiểu sự phán đoán, nhưng từ đó tư duy trở nên chặt chẽ và có cơ sở hơn, từ đó có thể đưa ra những chứng minh thuyết phục hơn.

Nhưng không phải sự thật nào cũng dễ chịu. Có những sự thật phá hủy niềm tin và nhận thức của chúng ta từ trước đến nay, ví dụ như Trái Đất xoay quanh Mặt Trời đã từng bị xem là một sự phỉ báng. Và vì thế đôi lúc “sự thật mất lòng”, nó gây ra những khổ đau cho kẻ cứng đầu và ngoan cố. Dẫu sao, sự thật vẫn sẽ là sự thật, chỉ là do chúng ta chưa tìm đủ bằng chứng thực tế để đưa ra lập luật đủ thuyết phục người nghe mà thôi.

Ở mặt trái của lá bài, chúng ta trở nên bối rối, điên loạn vì sự hoang mang trong tư duy khi thiếu chính kiến riêng, thiếu định hướng cụ thể trong tiếp nhận tri thức.

Trong Kabalah, Three of Swords mô tả Binah, khu vực thứ ba của sự thấu hiểu: nó tạo hình cho nhiều thứ bằng cách hướng năng lượng trong tâm trí vào những hình mẫu cụ thể. Ở đây, chúng ta nhận biết sự thật thông qua việc đối chiếu giữa lý thuyết và thực hành.

10 độ giữa của Thiên Bình thường rơi vào giữa ngày 3 đến ngày 12 tháng 10, khi Mặt Trời nằm giữa 10 và 20 độ của Thiên Bình.

Tham khảo thêm Bảng tra cứu mối tương quan giữa tarot và chiêm tinh

 

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave

SaveSave

Rate this post

(5★ | 1492 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời