Trải Bài Tarot: Đùa Cợt Với Nguy Hiểm

0 20.075

Có phải tên lót của bạn là Nguy Hiểm? Núi Vesuvius là núi lửa gây nhiều cái chết nhất thế giới do hoạt động mạnh mẽ của nó và mật độ dân số cao ở gần dãy núi Naples. Trải bài Tarot này dựa trên thực tế rằng chúng ta luôn chấp nhận những rủi ro, sự thật và trí tưởng tượng. Những câu hỏi sẽ nhìn vào những điều mạo hiểm của bạn hiện giờ.

Trải bài theo hình dạng núi lưởi như nhắc nhở rằng không phải lúc nào con đường chúng ta đang đi cũng ổn định như chúng ta tưởng.

Trải Bài Tarot - Đùa Cợt Với Nguy Hiểm
Trải Bài Tarot – Đùa Cợt Với Nguy Hiểm

1. Có rủi ro nào mà tôi cần phải chấp nhận ?

2. Những gì tồn tại ổn định ?

3. Nguy cơ nào tôi chuẩn bị đối mặt ?

4. Đó có phải là rủi ro cần thiết ?

5. Chuyện gì xảy ra nếu tôi từ bỏ ?

6. Chuyện gì xảy ra nếu tôi đánh cược chấp nhận rủi ro ?

7. Làm thế nào để tôi xác định được rủi ro này ?

8. Bài học rút ra là gì ?


(4.64★ | 1550 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời