Trải Bài Tarot – Lễ Trừ Tà

0 15.759

Trải Bài Tarot – Lễ Trừ Tà

Hy vọng rằng bạn sẽ không bao giờ trừ tà một con quỷ thật sự từ cuộc sống của bạn. Nhưng có những thói quen, con người, hoặc những tình huống sẽ tốt hơn nếu chúng ta từ bỏ. Trải bài Lễ trừ tà nhìn vào các vấn đề cản trở chúng ta cho nên trải bài này giúp chúng ta loại bỏ những vấn đề cản trở đó.

Trải bài theo hình chữ X

Trải Bài Tarot - Lễ Trừ Tà 1

1. Cái gì tôi sợ nhất ?

2. Tôi làm thế nào với kẻ thù tồi tệ nhất của riêng tôi ?

3. Hành vi nào tôi nên loại bỏ ?

4. Làm thế nào để tôi từ bỏ những thứ không làm được ?

5. Tôi nên tạo những gì ?

6. Cái gì nên tạo dựng lại ?

7. Tôi phải kết hợp những gì để tăng thêm sự tin tưởng ?

8. Tôi làm thế nào để thể hiện con người tôi tốt nhất ?

 

Rate this post

(5★ | 1100 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời