Wild Wisdom of the Faery Oracle – Sách Hướng Dẫn

0 22.393

Bộ bài Wild Wisdom of the Faery Oracle là cánh cửa vào thế giới diệu kỳ của tiên. Mỗi lá bài tuyệt đẹp này đầy ắp những bí mật, tri thức và lời hướng dẫn trực tiếp từ những người bảo vệ khôn ngoan nhất, mang những thông điệp rõ ràng và những lời hướng dẫn thẳng thắn và đầy yêu thương.

Cùng Click vào mỗi lá bài bên dưới để tiếp nhận thông điệp tiên tri.

CCI03142016_0018 (Copy) CCI03142016_0040 (Copy) CCI03142016_0039 (Copy) CCI03142016_0041 (Copy)
1 – Three Graces 2 – Solace 3 – Riddle Fisher 4 – Storykeeper
CCI03142016_0008 (Copy) CCI03142016_0030 (Copy) CCI03142016_0036 (Copy) CCI03142016_0014 (Copy)
5 – Secret Doorway 6 – Dark Moon 7 – Faery Wishing Well 8 – Cry for Nature
CCI03142016_0037 (Copy) CCI03142016_0042 (Copy) CCI03142016_0033 (Copy) CCI03142016_0032 (Copy)
9 – Silver Sisters 10 – The Unicorn and the Maiden 11 – Barnabus and the Prince 12 – Gossamer Princess
CCI03142016_0045 (Copy) CCI03142016_0035 (Copy) CCI03142016_0043 (Copy) CCI03142016_0028 (Copy)
13 – Catch Me 14 – Light the Darkness 15 – Stolen in Her Sleep 16 – Her Special Place
CCI03142016_0046 (Copy) CCI03142016_0020 (Copy) CCI03142016_0034 (Copy) CCI03142016_0010 (Copy)
17 – Acorn’s Invitation 18 – Scared to Fly 19 – Faery Tales 20 – The Littlest Faery
CCI03142016_0004 (Copy) CCI03142016_0015 (Copy) CCI03142016_0009 (Copy) CCI03142016_0027 (Copy)
21 – Crystal Magic 22 – Snail’s Pace 23 – Follow Me 24 – Golden Gift
CCI03142016_0031 (Copy) CCI03142016_0023 (Copy) CCI03142016_0002 (Copy) CCI03142016_0016 (Copy)
25 – The Grail Faery 26 – Little Boy Blue 27 – Carry Me Home 28 – Once was Innocent
CCI03142016_0044 (Copy) CCI03142016_0026 (Copy) CCI03142016_0029 (Copy) CCI03142016_0024 (Copy)
29 – Into the Woods 30 – Far, far Away 31 – Beauty and the Beast 32 – Beauty’s Truth
CCI03142016_0025 (Copy) CCI03142016_0022 (Copy) CCI03142016_0006 (Copy) CCI03142016_0011 (Copy)
33 – The Merlin 34 – Glimpse 35 – Star Dust 36 – Child of the Moon
CCI03142016_0001 (Copy) CCI03142016_0019 (Copy) CCI03142016_0005 (Copy) CCI03142016_0003 (Copy)
37 – Keeper of Secrets 38 – Greenman’s Bridge 39 – Shimmer 40 – Greenman’s Door
CCI03142016_0013 (Copy) CCI03142016_0038 (Copy) CCI03142016_0007 (Copy) CCI19042016_0001 copy
41 – Mother and Daughter 42 – Dragon’s Pet 43 – Midnight’s Prince 44 – The Secret Path
CCI03142016_0021 (Copy) CCI03142016_0012 (Copy) CCI03142016_0017 (Copy)  
45 – Gatekeeper 46 – Faery Lovers 47 – The Gift  

Bộ bài Wild Wisdom of The Faery Oracle – Ludy Cavendish & Selina Fenech

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

5/5 - (1 bình chọn)

(4.64★ | 302 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời