Thelema Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 26.130

Tên bộ bài – Thelema – là tiếng Hy Lạp của “will”, vừa mang nghĩa của sự sẵn sàng, ý định và biểu hiện, đồng thời cũng chính là tên của một giáo phái do Aleister Crowley sáng lập (mặc dù hệ thống hình ảnh của bộ bài này không theo chuẩn Thoth). Một cách chơi chữ đầy thú vị. Với chiều sâu hình ảnh đầy trí tuệ cũng như nguồn cảm hứng đích thực đến nao lòng, Thelema Tarot là lựa chọn tuyệt đẹp dành cho cả đối tượng người mới tìm hiểu lẫn người dùng giàu kinh nghiệm.

Xin vui lòng Click vào Lá bài bên dưới để tham khảo ý nghĩa.

Bộ Ẩn Chính

the_fool_by_thelemadreams-d5qm5mw the_magician_by_thelemadreams-d5qmka3 the_high_priestess_by_thelemadreams-d5rcpbc the_empress_by_thelemadreams-d5rcgo1
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
the_emperor_by_thelemadreams-d5rp8a2 the_hierophant_by_thelemadreams-d5ryibn the_lovers_by_thelemadreams-d5ydyps the_chariot_by_thelemadreams-d5txqct
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
strength_by_thelemadreams-d5uvz0a the_hermit_by_thelemadreams-d5udcfn wheel_of_fortune_by_thelemadreams-d5uoaw1 justice_by_thelemadreams-d5u4beb
VIII – Strength IX – The Hermit X – The Wheel XI – Justice
the_hanged_man_by_thelemadreams-d5v5z4t death_by_thelemadreams-d5v95ow temperance_by_thelemadreams-d5y7c99 the_devil_by_thelemadreams-d5vwyak
XII – The Hanged Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
the_tower_by_thelemadreams-d5wyrq3 the_star_by_thelemadreams-d5wyt12 the_moon_by_thelemadreams-d5xlh3z the_sun_by_thelemadreams-d5xlhrh
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
judgement_by_thelemadreams-d5y0yev the_world_by_thelemadreams-d5y3qps    
XX – Judgement XXI – The World    

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

ace_of_wands_by_thelemadreams-d5ndsab two_of_wands_by_thelemadreams-d6a0ubo three_of_wands_by_thelemadreams-d6a0v0r four_of_wands_by_thelemadreams-d6a0vum
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
five_of_wands_by_thelemadreams-d6qlfnt six_of_wands_by_thelemadreams-d6qlfom seven_of_wands_by_thelemadreams-d6a4csw eight_of_wands_by_thelemadreams-d6a6322
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
nine_of_wands_by_thelemadreams-d6a63l6 ten_of_wands_by_thelemadreams-d6p9v56 page_of_wands_by_thelemadreams-d694qlg knight_of_wands_by_thelemadreams-d6p746v
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
queen_of_wands_by_thelemadreams-d694rgz king_of_wands_by_thelemadreams-d694s5l    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

ace_of_cups_by_thelemadreams-d5n860r two_of_cups_by_thelemadreams-d6el9c4 three_of_cups_by_thelemadreams-d6el9s2 four_of_cups_by_thelemadreams-d6ela0s
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
five_of_cups_by_thelemadreams-d6emvow six_of_cups_by_thelemadreams-d6emwh4 seven_of_cups_by_thelemadreams-d6qlfnh eight_of_cups_by_thelemadreams-d6en0lq
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
nine_of_cups_by_thelemadreams-d6en0m1 ten_of_cups_by_thelemadreams-d6en25z page_of_cups_by_thelemadreams-d6b2msc knight_of_cups_by_thelemadreams-d6qlfo0
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
queen_of_cups_by_thelemadreams king_of_cups_by_thelemadreams-d6b2nse    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

ace_of_swords_by_thelemadreams-d6fgm6r two_of_swords_by_thelemadreams-d6iev0d three_of_swords_by_thelemadreams-d6ievsk four_of_swords_by_thelemadreams-d6iewgw
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
five_of_swords_by_thelemadreams-d6iewz5 six_of_swords_by_thelemadreams-d6ieyyc seven_of_swords_by_thelemadreams-d6ieyym eight_of_swords_by_thelemadreams-d6ieyyv
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
nine_of_swords_by_thelemadreams-d6if08d ten_of_swords_by_thelemadreams-d6if08v page_of_swords_by_thelemadreams-d6fjjim knight_of_swords_by_thelemadreams-d6o9s1m
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
queen_of_swords_by_thelemadreams-d6fgmlg king_of_swords_by_thelemadreams-d6fjjs9    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

ace_of_pentacles_by_thelemadreams-d6jz4vm two_of_pentacles_by_thelemadreams-d6qlfof three_of_pentacles_by_thelemadreams-d6lkflb four_of_pentacles_by_thelemadreams-d6lkfkk
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
five_of_pentacles_by_thelemadreams-d6lkhd6 six_of_pentacles_by_thelemadreams-d6lkhdf seven_of_pentacles_by_thelemadreams-d6lkhdk eight_of_pentacles_by_thelemadreams-d6r2yhc
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
nine_of_pentacles_by_thelemadreams-d6lkj8s ten_of_pentacles_by_thelemadreams-d6lkiy2 page_of_pentacles_by_thelemadreams-d6qlfo6 knight_of_pentacles_by_thelemadreams-d6o9vfi
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
queen_of_pentacles_by_thelemadreams-d6k1abx king_of_pentacles_by_thelemadreams-d6k1ac1    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ Bài Thelema Tarot – Renata Lechner

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

Tags:

sách về bài tarot
(4.79★ | 612 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời