Druid Plant Oracle – Sách Hướng Dẫn

0 2.562

Những trang sách sau đây sẽ viết về Druid Plant Oracle. Với mỗi lá bài, bên cạnh tên thông dụng tôi sẽ cung cấp thêm tên Gaelic và tên khoa học của từng loài thực vật; sau đó sẽ là những tóm tắt về các truyền thuyết Druid, Celtic và các câu chuyện dân gian có liên quan.

Xin vui lòng click vào tên và hình ảnh lá bài để tham khảo giải nghĩa.

aigremoine
Agrimony Bentony Borage Bramble
Burdock Celtic Bean Chamomile Clover
Comfrey Cuckoo Pint Fern Fir Club Moss
Flax Garlic Heather Ivy
Juniper Lady’s Mantle Madder Mandrake
gui armoise
Meadowsweet Mint  Mistletoe  Mugwort
ortie plantain coquelicot primevere
Nettle Plantain Poppy Primrose
vesse-de-loup verveine ble guede
Puffbal Vervain Wheat Woad
achillee poisons gardiens reconstituants
Yarrow The Banes The Guardians The Restorers

Bộ bài Druid Plant Oracle– Philip & Stephanie Carr-Gomm, Will Worthington

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

druid plant oracle picasa, tarot vn druid plant
(4.93★ | 638 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời