Lá 31. Love Makes Difference – Whispers of Love Oracle Cards

0 2.323

31. Love Makes Difference

Ý nghĩa lá 31. Love Makes Difference  trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 31. Love Makes Difference trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Tình Yêu Làm Nên Khác Biệt

Tình yêu có thể chữa lành vết đau trong quá khứ và tạo ra cảm giác an toàn, xứng đáng và quan trọng.

Tình yêu thực mạnh mẽ và có thể vượt qua mọi thách thức. Nếu bạn tin vào tình yêu, mọi thứ khác sẽ tự rơi vào trật tự. Nếu thách thức xuất hiện, việc giữ trái tim luôn rộng mở kì thực rất đáng lưu tâm.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

Rate this post

(5★ | 1548 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời