Lá 38. Honestly Is Essential – Whispers of Love Oracle Cards

0 1.893

38. Honestly Is Essential

Ý nghĩa lá 38. Honestly Is Essential trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 38. Honestly Is Essential trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Chân Thật Là Điều Cần Thiết

Để trở thành một con người biết yêu thương, việc nói năng thành thật với một thái độ yêu thương là rất quan trọng.

Tình yêu chính là tìm cách làm những gì tốt nhất cho những người khác. Hãy nói năng thành thực. Nói lên sự thật về cảm xúc của bạn. Sử dụng điều này như một cơ hội để gột rửa không khí và thay đổi hoàn cảnh nhằm mang kết quả tích cực đến với bản thân.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards


(5★ | 750 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời