Lá 43. Love Endures – Whispers of Love Oracle Cards

0 2.902

43. Love Endures

Ý nghĩa Lá 43. Love Endures trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa Lá 43. Love Endures trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Tình Yêu Có Sự Nhẫn Nại

Tình yêu là không từ bỏ hay mất niềm tin. Tình yêu là hy vọng và vững vàng mặc cho mọi hoàn cảnh.

Mặc cho bất cứ điều gì xảy ra, bạn được nhắc nhở rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Hãy làm những hành động tích cực để tạo nên sự thay đổi cần thiết để vượt qua giai đoạn này. Giải phóng toàn bộ nỗi sợ và nhận ra rằng tình yêu này sẽ có thể trường tồn. Giờ, hãy lùi lại một bước để bản thân có thể nhớ ra một sự thật rằng – tình yêu là bất diệt.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards


(4.79★ | 428 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời