Lá 49. Actions Speak Loudly – Whispers of Love Oracle Cards

0 2.379

49. Actions Speak Loudly

Ý nghĩa Lá 49. Actions Speak Loudly trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa Lá 49. Actions Speak Loudly trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Hành Động Góp Tiếng Nói Lớn

Bày tỏ tình yêu của bạn thông qua hành động.

Đôi khi tình yêu chỉ thể hiện bằng lời nói thôi là chưa đủ. Điều cần thiết là thể hiện cho người khác biết bạn cảm thấy như thế nào. Hãy thử đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính bạn. Bạn đang được kêu gọi để thực hiện ngay một hành động thể hiện tình yêu của mình.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

Rate this post

(4.79★ | 1452 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời