Lá Bird- Flying – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 11.909

Bird-Flying

Ý nghĩa lá Bird- Flying trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Bird- Flying trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Tin tức đang đến. Một chú chim đang sải cánh bay với phông nền là hình ảnh của thế giới. Chú chim di chuyển một cánh nhanh chóng, có vẻ như bao trùm cả thế giới chỉ với vài lần vỗ cánh. Biểu tượng này cho biết bạn sẽ sớm nhận được tin tức, một gói hàng hoặc một lá thư. Tuy nhiên, nó không nói rõ tin tức này là tốt hay xấu. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để biết thêm tính chất của tin tức này.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.5★ | 892 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời