Lá Bird-Perched – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 9.426

Bird-Perched

Ý nghĩa lá Bird-Perched trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Bird-Perched trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Đang đợi tin tức, hàng hóa, thư từ. Một con chim đậu trên cái cây đang bắt đầu nở hoa. Chân nó bấu chặt vào cành cây, còn đầu thì nghiêng về một phía chứng tỏ nó đang đợi chờ hoặc tìm kiếm điều gì đó. Hình ảnh cho thấy bạn đang chờ đợi một tin tức, một món hàng hoặc một lá thư, nhưng không biết tin đó là tốt hay xấu.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Tags:

Bài trà bird, https://tarot vn/la-bird-perched-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/, https://tarot vn/la-bird-perched-bo-bai-tea-leaf-fortune-cards/
(5★ | 988 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời