Lá Five of Cups – Sun and Moon Tarot

0 928

Five of Cups: sự thất vọng

194_36

Mars (Hỏa Tinh) trong Scorpio (Bò Cạp). Muộn phiền và mất hy vọng. Buông bỏ những vấn đề xúc cảm cũ để trải nghiệm sự chuyển hóa.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Rate this post

(5★ | 1308 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời