Lá Page of Swords – Black Cats Tarot

0 574

Page of Swords

Ý nghĩa lá Page of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Bảo Hộ. Những gì chúng ta yêu quý phải được bảo vệ bằng mọi giá. Lòng trung thành là đức hạnh quan trọng nhất. Trách nhiệm của chúng ta phải được hoàn thành đầy đủ.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Rate this post

(5★ | 1358 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời