Lá Ten of Swords – Black Cats Tarot

0 535

Ten of Swords

Ý nghĩa lá Ten of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Thành Tựu. Khi chúng ta chuẩn bị đạt được những gì chúng ta luôn khao khát, ta thường ngập trong những nỗi sợ hãi. Đây là mặt tối của khao khát. Chúng ta sẽ vượt qua vạch mốc đó hay chỉ đứng ở ngoài?

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora


(5★ | 1182 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời