Lá Queen of Cups – Sun and Moon Tarot

0 988

Queen of Cups

194_67

Nước của nước. Sự toàn vẹn về cảm xúc. Tình yêu và xúc cảm. Queen of Cups là nữ thần tình yêu. Chu kỳ nữ tính và trực giác. Nước và sự phản chiếu thể hiện sự duy linh – “Trên sao dưới vậy”.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Rate this post

(5★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời