Lá Two of Wands – Sun and Moon Tarot

0 1.045

Two of Wands: sự thống trị

194_23

Mars (Hỏa Tinh) trong Aries (Bạch Dương). Mọi thứ trong tầm kiểm soát. Năng lượng hướng về con đường mới. Chủ động tìm kiếm những thách thức mới. Lá bài này mô tả bóng tối và ánh sáng, âm và dương, cân bằng và hội nhập.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot


(5★ | 878 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời