Lá Seven of Swords – Black Cats Tarot

0 605

Seven of Swords

Ý nghĩa lá Seven of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Hành Động. Những vấn đề có thể giải quyết với  táo bạo và sáng tạo. Nguy cơ là vốn có trong mọi hành động: chúng ta phải chấp nhận nó và tiếp tục.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora


(5★ | 750 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời