Animal Totem Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 25.190

Animal Totem Tarot mô tả các loài động vật trong môi trường tự nhiên, đôi khi không tự nhiên, trên thế giới. Các loài vật được miêu tả chính xác và nhạy bén. Bộ bài không liên quan đến thuyết nhân – sự áp đặt cảm xúc của con người vào hành động của động vật. Ngược lại, hành động của các loài lại liên quan đến trải nghiệm của con người.

Sách hướng dẫn bộ bài Animal Totem Tarot gồm 347 trang. Tác giả dùng ngôn ngữ thoải mái và thân thiện, các thuật ngữ thẳng thắn và cởi mở.

Cùng tham khảo hình ảnh và ý nhĩa 78 lá bài Animal Totem Tarot nhé.

Bộ Ẩn Chính

22 lá dưới đây có năng lượng cao nhất trong cả bộ bài. Chúng đại diện cho những lời hướng dẫn trực tiếp từ Đấng linh thiêng. Những thông điệp từ 22 lá này xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn bạn và có vai trò to lớn trong nghiệp báo của mỗi con người. Vậy nên, khi 1 lá Major Arcana xuất hiện, hãy dành cho nó nhiều sự chú ý hơn vì nó chứa một thông điệp quan trọng mà bản thân linh hồn bạn muốn bạn biết, nó xác định bạn đang nằm ở đâu trong vòng luân hồi nghiệp báo do chính mình tạo ra.

Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
0 / The Fool I / The Magician II / The High Priestess III / The Empress
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
IV / The Emperor V / The Hierophant VI / The Lovers VII / The Chariot
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
VIII / Strength IX / The Hermit X / The Wheel XI / Justice
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
XII / The Hanged Man XIII / Death XIV / Temperance XV / The Devil
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
XVI / The Tower XVII / The Star XVIII / The Moon XIX / The Sun
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn    
XX / Judgement XXI / The World    

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn 2Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn 3Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn 4Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
5Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn 6Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn   8Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
9Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn 10Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn 11Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn 12Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
13Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn 14Cups Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn Animal Totem Tarot - Sách Hướng Dẫn    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ bài Animal Totem Tarot –Leeza Robertson, Eugene Smith

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

https://tarot vn/animal-totem-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/animal-totem-tarot-sach-huong-dan/, https://tarot vn/animal-totem-tarot-sach-huong-dan/
(5★ | 918 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời