Ten of Wands: Trái Đất tại Nhân Mã

0 940

Ten of Wands: Trái Đất tại Nhân Mã

Đâm Lao Phải Theo Lao

                        9. Saggittarius

Ten of Wands mở ra giai đoạn nỗ lực hành động để hoàn tất mọi lý tưởng cho dù nhiều khó khăn ngăn trở, nhiều khổ cực không kể siết, cũng như nhiều vất vả không nói lên thành lời. Cho dù là thực tế như thế nào, cũng cần sự kiên trì và quyết tâm thực hiện đến cùng, không được phép bỏ dở dang nếu muốn nhìn thấy thành quả cuối cùng.

Trái Đất bảo hộ cho sự đảm bảo hữu hình, cùng khả năng sinh trưởng; đi cùng với sự chuyên tâm của chòm sao Nhân Mã, lá bài mang đến những nỗ lực lớn lao trong việc theo đuổi tới cùng mọi mục tiêu đã đề ra một cách nghiêm túc nhất. Bởi vì năng lượng của nguyên tố lửa rất dễ cháy bùng lên rồi tắt ngóm, để lại bao nhiêu lý tưởng, dự án dở dang không biết khi nào kết thúc; điều đó không hề phù hợp với những kết quả thực tiễn bền vững từ Trái Đất mang lại. Thế nên, ở lá bài này, điều kiện tiên quyết vẫn là ý chí phấn đấu và kiên trì nỗ lực vượt qua chính mình.

Khi lá bài này xuất hiện, chúng ta hiểu rằng nếu muốn nhìn thành quả, chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa, và nhất quyết không bỏ cuộc. Nếu đã đâm lao thì phải theo lao đến cùng, đã leo lên lưng cọp thì phải cưỡi lưng cọp đến cùng, cho dù bao nhiêu thử thách gian nan cũng không được phép nản lòng, không được phép bỏ cuộc.

Mặt trái của lá bài, chúng ta phóng Theo những lý tưởng sai lệch nhưng vẫn cố chấp không từ bỏ, dẫn đến hậu quả cuối cùng nghiêm trọng và khôn lường. Dù sao, sự nỗ lực vẫn cần được đặt đúng nơi, đúng chỗ.

Trong Kabalah, Ten of Cups mô tả Malkuth, khu vực thứ mười của mỗi vương quốc: tự thân nó là thế giới hữu hình, và là nơi nuôi dưỡng vạn vật sinh sôi nảy nở. Ở đây, hành động cần được duy trì cho đến khi thấy thành quả.

10 độ cuối của Nhân Mã thường rơi vào giữa ngày 13 và 21 tháng 12, khi Mặt Trời nằm giữa 20 và 30 độ của Nhân Mã.

Tham khảo thêm Bảng tra cứu mối tương quan giữa tarot và chiêm tinh

 


(5★ | 1228 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời