Browsing loại

Vampires Tarot of the Eternal Night

Lãnh địa của ma cà rồng và bài Tarot trên thực tế có rất nhiều phương diện lạ lùng. Và bằng cách kết hợp cả hai lại trong bộ bài Vampires Tarot of the Eternal Night, chúng ta tạo nên một thế giới vô cùng độc đáo. Có bóng tối và sương mù, bóng đêm và ánh sáng, sự mơ hồ và sự nhận diện.