Lá I. The Magician – Vampires Tarot of the Eternal Night

0 555

I. The Magician

Ý nghĩa lá I. The Magician trong bộ bài Vampires Tarot of the Eternal Night

Kiểm soát

Lời gợi ý: Bạn kiểm soát cái gì và cái gì kiểm soát bạn, và tại sao?

Theo truyền thống

Magician là bậc thầy về ảo giác, là người điều khiển nhận thức và cũng là người kiểm soát thực tại. Bất kể tưởng tượng ra điều gì thì ông ta cũng tạo được ra điều đó. Năng lượng và các nguyên tố vũ trụ chảy qua màng lọc ý chí của ông ta rồi xuất hiện trên trần gian.

Câu chuyện Ma cà rồng

Con Ma cà rồng già dặn và từng trải này là một lực lượng quan trọng. Ông ta điều khiển các nguyên tố, kiểm soát nhận thức và tạo ra những ảo giác. Bằng sức mạnh ý chí, ông ta có thể nổi bão, tạo sương mù và thôi miên con người. Ông ta thách thức các định luật vật lý, biến hình và biết bay. Tuy nhiên, bất chấp ông ta có thể kiểm soát người khác và các nguyên tố, bản thân ông ta cũng bị kiểm soát: bởi ánh sáng, bởi lửa, bởi nước thánh, bởi đức tin và những thứ khác. Ngoài ra còn một thứ ông ta sẽ không bao giờ kiểm soát được: cơn đói, nhu cầu về máu sẽ từ từ triệt tiêu phần nhân tính của ông ta. Ông ta chỉ chờ xem sấm, chớp, gió và sóng biển phá hủy những con tàu và nhìn thấy tương lai của chính mình.

Tiếp cận Bóng tối

Kiểm soát và điều khiển thế giới quanh bạn và những người khác, nhưng không thể kiểm soát chính bản thân bạn.

Tiếp cận Con người

Học cách áp dụng ý chí và sử dụng sức mạnh của bạn để tạo nên những gì bạn muốn, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Tiếp cận Ánh sáng

Nhìn nhận sự thật “trên sao, dưới vậy” và rằng bằng cách gắn kết ý chí cá nhân với vũ trụ, bất kể điều gì cũng có thể được tạo nên.

Ý nghĩa Tiên tri

Tự do ý chí: bạn là chủ nhân số phận của bạn. Hãy tận dụng nguồn lực sẵn có của bạn một cách khôn ngoan.

Bộ Bài Vampires Tarot of the Eternal Night – Davide Corsi, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Vampires Tarot of the Eternal Night


(5★ | 1172 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời