Browsing loại

Witches Tarot

Về tổng thể, Witches Tarot là bộ bài dành cho mọi đối tượng sử dụng. Hình ảnh các lá bài được vẽ theo chuẩn Rider Waite Smith truyền thống, với một vài lá được đổi tên cho phù hợp bối cảnh, như The Seeker thay cho The Hermit, Pan thay cho The Devil; mỗi lá Ẩn chính có mối liên kết với một vị trí trên Tree of life. Bên cạnh kiến thức cơ bản, người dùng sẽ càng hiểu sâu hơn về Witches Tarot nếu sở hữu kiến thức về Qabbalah.