Lá Three of Wands – Linestrider Tarot

0 3.099

Three of Wands

Từ khóa

sự nghiệp, sự khởi đầu, các quan hệ đối tác, các kế hoạch dài hạn, sự hợp tác, thành công về tài chính trong tương lai

Ý nghĩa

Lá Three of Wands báo hiểu thời điểm mở rộng và phát triển. Hãy lưu ý những cơ hội mới hình thành trong việc kinh doanh hoặc các dự án hiện tại. Hãy cân nhắc các đồng minh và đối tác tiềm năng; lá bài này nói về những cơ hội hợp tác làm ăn có thể mang đến thành công lớn hơn cho bạn và các dự án hoặc công việc kinh doanh của bạn. Giống như con nai trên lá bài, hãy nhìn ra bên ngoài từ mỏm đá và hình dung tương lai của bạn. Hãy đặt kế hoạch cho mọi thứ đang hiện diện trong cuộc đời bạn (được đại diện bởi ba cây gậy được trồng chắc chắn, đang nở hoa, được mô tả trên lá bài).

Trong một giải bài, lá Three of Wands là hạt mầm của những cơ hội, chuyến du lịch, quan hệ đối tác và những nghiên cứu mới – những cách thức để mở rộng mọi thứ đến những nơi mà bạn đã đầu tư thời gian và công sức. Hãy chú ý đến những cơ hội đang tự bày ra trước mắt bạn; hãy quan tâm đến những khả năng mở rộng và phát triển. Lá bài này đòi hỏi bạn phải có một tâm hồn cởi mở, nghĩ lớn, đặt mục tiêu cao, và tiến vào tương lai thật tự tin. Bạn có năng lực nhiều hơn bạn tưởng! Đây là điềm lành trong một giải bài về tình cảm, thường nói đến tiềm năng đối tác lâu dài, đặc biệt khi đi kèm lá Lovers hoặc lá Two of Cups, hoặc là sự mở rộng gia đình hiện tại của bạn. Trong một giải bài về tài chính, hãy ý thức rằng thứ mà bạn đang xây dựng vào lúc này hứa hẹn những điều tốt đẹp cho một tương lai vững chắc và phát đạt cho dù nó liên quan đến giáo dục, tạo dựng quan hệ, hoặc một vụ kinh doanh.

Tuy Three of Wands nhìn chung là một lá bài tích cực, nhưng nó có thể nói về sự trì trệ, trở ngại, hoặc thiếu hợp tác trong các mối quan hệ hoặc các dự án hoặc công việc kinh doanh của bạn nếu ở vị trí ngược. Những rào cản không lường trước có thể xuất hiện và sẽ cản trở thành công tương lai của bạn. Hãy cảnh giác trước sự phản bội tiềm tàng hoặc người khác không thể giữ được lời hứa. Trong một giải bài về tình cảm, lá Three of Wands ngược có thể ngụ ý về mâu thuẫn trong các mục tiêu lâu dài. Lời cảnh báo mà lá bài này truyền đạt là dành cho thành công lâu dài của bạn chứ không phải là những trở ngại nhỏ trước mắt. Hãy lùi lại, xem xét cẩn thận, và chuẩn bị tinh thần cho những quyết định khó khăn.

Các khái niệm tương đương

Số học: 3

Ngày sinh: 03/04 đến 08/04

Thực vật: nghệ tây, rêu Ailen

Bộ Bài Linestrider Tarot – Siolo Thompson

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Linestrider Tarot

Rate this post

(5★ | 358 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời