Linestrider Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 67.371

Linestrider Tarot là một bộ bài phá cách độc đáo dựa trên hệ thống Tarot truyền thống. Người dùng Tarot có kinh nghiệm sẽ nhận thấy các biểu tượng chiêm tinh và giả kim thuật và thích thích với những nét mới mẻ trong hình ảnh truyền thống, trong khi người dùng mới tìm hiểu Tarot sẽ nhận thấy bộ bài rất dễ nắm bắt và chứa đựng những mật mã trực quan.

Linestrider Tarot đi kèm sách hướng dẫn chi tiết từ họa sĩ người Mỹ Siolo Thompson.

Xin vui lòng nhấn vào tên lá bài để tham khảo ý nghĩa.

Bộ Ẩn Chính

       
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
       
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
       
VIII – Strength IX – The Hermit X – The Wheel XI – Justice
       
XII – The Hanged Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
       
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
       
XX – Judgement XXI – The World    

Bộ Ẩn Phụ

Bộ Wands

       
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
       
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
       
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
       
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

       
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
       
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
       
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
       
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

       
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
       
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
       
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
       
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

       
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
       
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
       
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
       
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ Bài Linestrider Tarot – Siolo Thompson

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

(4.64★ | 742 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời