Browsing loại

Linestrider Tarot

Linestrider Tarot là một bộ bài phá cách độc đáo dựa trên hệ thống Tarot truyền thống. Người dùng Tarot có kinh nghiệm sẽ nhận thấy các biểu tượng chiêm tinh và giả kim thuật và thích thích với những nét mới mẻ trong hình ảnh truyền thống, trong khi người dùng mới tìm hiểu Tarot sẽ nhận thấy bộ bài rất dễ nắm bắt và chứa đựng những mật mã trực quan.
Linestrider Tarot đi kèm sách hướng dẫn chi tiết từ họa sĩ người Mỹ Siolo Thompson.