Ý Nghĩa Các Lá Bài Tiên Tri Lenormand

0 45.833

Ý Nghĩa Các Lá Bài Tiên Tri Lenormand

Bộ bài Lenormand được phát triển bởi Marie Anne Lenormand, một tiên tri người Pháp sống vào thế kỷ 19. Bộ bài Lenormand có cách giải tương tự những lá bài Tarot và được sử dụng cho việc xem số mệnh và dự đoán tương lai. Một bộ bài Lenormand bao gồm 36 lá với ý nghĩa riêng chuyên biệt. Bộ bài có thể xem theo từng lá hoặc theo sơ đồ trải bài.

Dưới đây là danh sách ý nghĩa các lá bài Petit Lenormand. Bạn có thể chọn vào tên của lá bài để có thêm thông tin chi tiết.

Lenormand 1 RiderLenormand 2 CloverLenormand 3 ShipLenormand 4 House
01 – Rider (9♥)02 – Clover (6♦)03 – Ship (10♠)04 – House (K♥)
Lenormand 5 TreeLenormand 6 CloudsLenormand 7 SnakeLenormand 8 Coffin
05 – Tree (7♥)06 – Clouds (K♣)07 – Snake (Q♣)08 – Coffin (9♦)
Lenormand 9 BouquetLenormand 10 ScytheLenormand 11 WhipLenormand 12 Birds
09 – Bouquet (Q♠)10 – Scythe (J♦)11 – Whip (J♣)12 – Birds (7♦)
Lenormand 13 ChildLenormand 14 FoxLenormand 15 BearLenormand 16 Stars
13 – Child (J♠)14 – Fox (9♣)15 – Bear (10♣)16 – Stars (6♥)
Lenormand 17 StorkLenormand 18 DogLenormand 19 TowerLenormand 20 Garden
17 – Stork (Q♥)18 – Dog (10♥)19 – Tower (6♠)20 – Garden (8♠)
Lenormand 21 MountainLenormand 22 RoadroadsLenormand 23 MiceLenormand 24 Heart
21 – Mountain (8♣)22 – Crossroads (Q♦)23 – Mice (7♣)24 – Heart (J♥)
Lenormand 25 RingLenormand 26 BookLenormand 27 LetterLenormand 28 Gentleman
25 – Ring (A♣)26 – Book (10♦)27 – Letter (7♠)28 – Man (A♥)
Lenormand 29 Ladylenormand 30 LilyLenormand 31 SunLenormand 32 Moon
29 – Lady (A♠)30 – Lily (K♠)31 – Sun (A♦)32 – Moon (8♥)
Lenormand 33 KeyLenormand 34 FishLenormand 35 AnchorLenormand 36 Cross
33 – Key (8♦)34 – Fish (K♦)35 – Anchor (9♠)36 – Cross (6♣)

Tham khảo thêm phần Kết Hợp Các Lá Bài Lenormand

 

Tags:

Bai lenormand, Lenormand, bói bài lenormand, ý nghĩa lenormand, lenormand ý nghĩa số 28, bài lenormand, bài lenormand, bài lenormand, ỹ nghĩa các lá bài tiên tri, ỹ nghĩa các lá bài tiên tri, bài lenormand, bài lenormand, bài lenormand, bài lenormand, học bài lenormand, tarot vn lernormand, lemonard card nghĩa, ý nghĩa rider lenormand, Ý nghĩa lenormand, ý nghĩa 36 lá lenormand
(4.5★ | 1652 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời