Lá XV. Conditioning – Osho Zen Tarot

0 2.220

XV. Conditioning

Ý nghĩa lá XV. Conditioning trong bộ bài Osho Zen Tarot
Ý nghĩa lá XV. Conditioning trong bộ bài Osho Zen Tarot

Lời dẫn giải

Lá bài này gợi lại một sự tích cũ về Thiền học, về một chú sư tử được đàn cừu nuôi nấng và nghĩ rằng chú là cừu cho đến khi một con sư tử già bắt nó rồi đưa đến một cái ao, cho nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính nó. Nhiều người chúng ta cũng giống chú sư tử này – hình dạng chúng ta sở hữu không được tạo ra trực tiếp từ trải nghiệm của chúng ta, mà là từ ý kiến của người khác. Một “nhân cách” được áp đặt từ bên ngoài, thay cho cá tính có thể đã phát triển từ bên trong. Chúng ta trở thành một con cừu trong đàn, không thể di chuyển tự do, và không hay biết về danh tính thực sự của chúng ta.

♦ Đã đến lúc phải nhìn vào hình phản chiếu của riêng bạn trong ao, và có hành động thoát khỏi những gì người khác quy ước cho bạn, để tin tưởng vào chính mình. Hãy nhảy nhót, chạy, lắc lư, lắp bắp – bất kể điều gì cần thiết để đánh thức chú sư tử đang ngon giấc bên trong bạn.

Sự ra điều kiện

Nếu không bỏ đi nhân cách, bạn sẽ không thể tìm thấy cá tính của mình. Cá tính hiện diên khi bạn bắt đầu tồn tại trên Trái đất; còn nhân cách là do xã hội áp đặt. Nhân cách chỉ là một sự tiện nghi cho xã hội.

Xã hội không thể chịu đựng cá tính vì cá tính không vâng lời như cừu. Cá tính có phẩm chất của sư tử; sư tử di chuyển một mình. Cừu luôn đi thành đàn, hy vọng rằng ở trong đàn sẽ cảm thấy ấm cúng. Ở trong đàn, cừu thấy an toàn hơn và được bảo vệ. Nếu có kẻ nào đó tấn công, có thể ai đó trong đàn sẽ cứu mình. Nhưng ở một mình ư? – Chỉ có sư tử mới đi một mình.

Mỗi người chúng ta đều được sinh ra là sư tử, nhưng xã hội không ngừng ra điều kiện với ta, lập trình tâm trí ta, biến ta thành một con cừu. Xã hội cho bạn một nhân cách, một nhân cách ấm áp, dễ thương, rất biết hòa hợp, rất vâng lời.

Xã hội muốn nô lệ, thay vì những người hết mình vì tự do. Xã hội muốn nô lệ vì tất cả những quyền lợi cần đảm bảo đều đòi hỏi sự vâng lời.

Bộ Bài Osho Zen Tarot – Osho, Ma Deva Padma

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Osho Zen Tarot

Rate this post

(4.64★ | 750 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời