Browsing loại

Maroon Tarot

Maroon Tarot sử dụng hình ảnh của thế giới siêu nhiên trong khi dưới cách nhìn của tác giả lại rất bình thường, tất cả các yếu tố đều đại diện cho một nguồn lực, nặng lượng nhất định. Mặc dù nhìn tổng quan thì màu sắc sử dụng là đen, hình ảnh trông tối nhưng khi sử dụng thì lại thấy chúng rất sáng và thu hút sự chú ý rất nhiều.