Work Your Light Oracle – Pleiades

0 3.289

Work Your Light Oracle – Pleiades 1

PLEIADES

Nhiệm vụ kép: Mở lối và nâng đỡ nhân loại. 

Chòm sao Thất Nữ là một nhóm các ngôi sao đã cống hiến cả đời để làm tăng sự rung cảm của hành tinh và chia sẻ những ý thức mới thông qua sự sáng tạo và công nghệ. Họ đã hiện thân tại Trái đất gần như kể từ lúc bắt đầu có sự tồn tại của loài người. 

Bạn là một linh hồn có song song hai nhiệm vụ: nâng cao cấp độ linh hồn và làm tăng sự rung cảm của hành tinh. Nếu bạn đã được kêu gọi để viết ra thành câu, nói ra thành lời hoặc để dẫn đường mở lối, thì đây là dấu hiệu để bạn tiếp tục làm điều đó!  Công việc của bạn đã được Thánh thần chỉ định. Trong tất cả các chòm sao, Thất Nữ là chòm sao hoạt ngôn nhất, và nhờ đó bạn có thể đã bắt đầu mở lối cho một trong số các nhiệm vụ của mình bước vào thế giới thứ ba, thế giới tâm linh. Cảm ơn bạn đã làm tốt trọng trách của mình trong phần kế hoạch này. Sự hiện diện và ánh sáng độc nhất của bạn là rất cần thiết.

CHUYỂN GIAO TRI THỨC TỪ ÁNH SÁNG

Đặt lá bài lên tim bạn và nói:

“Ta kêu gọi Chòm sao Thất Nữ với ý thức của cảnh giới cao nhất và những điều tốt đẹp nhất của con người, hãy tác động đến thế giới này thông qua ta. Hãy để ta trở thành người dẫn lối cho ánh sáng thuần khiết nhất phù hợp với bản chất của Đấng Sáng Tạo.

Hãy cho ta được mở ra con đường có thể phục vụ cho chính ta.”

 

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Work Your Light Oracle Cards

Nguyễn Hiếu

Rate this post

(5★ | 748 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời