Work Your Light Oracle – Soul Family

0 2.108

Work Your Light Oracle – Soul Family 1

SOUL FAMILY

Gọi đồng đội của bạn đến đi nào. Bạn không cần phải làm điều đó một mình.

Đã đến lúc gọi linh hồn của những người thân thích và những người ủng hộ cho bạn rồi đấy. Những người có thể tương tác với bạn ở  cấp độ linh hồn. Những người cũng kỳ lạ giống như bạn. Những người được chọn để trở thành gia đình của bạn. Họ đang đến và đang tìm bạn.

Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy họ thì lá bài này là một dấu hiệu cho thấy họ đang ở rất gần bạn. Nhưng để họ có thể tìm thấy bạn thì điều quan trọng là bạn nên dừng việc làm mờ đi hào quang của chính mình, hãy thực sự để cho họ nhìn thấy bạn.

Nếu như bạn đã tìm được họ, thì sau đó bạn sẽ được kêu gọi để họ giúp đỡ bạn và có thể cùng bạn tập hợp thành một nhóm hỗ trợ lớn hơn. Đội hỗ trợ của bạn có thể có đủ dạng người như huấn luyện viên trị liệu, nhà cố vấn hay người chữa bệnh. Hãy chuyển đổi sang dạng hỗ trợ mà bạn cần.

HÀNH ĐỘNG TƯƠNG TÁC VỚI TRI THỨC CỦA ÁNH SÁNG

Hãy gọi đội hỗ trợ của bạn ngay lập tức.

 

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Work Your Light Oracle Cards

Nguyễn Hiếu


(5★ | 1588 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời