Gilded Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 9.029

Hầu hết các bộ bài với thiết kế ấn tượng đẹp mắt thường chỉ mang tính chất sưu tầm. Bộ bài Gilded Tarot đã vượt qua được giới hạn này bằng cách vừa có hình ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp của một bộ bài Tarot vừa theo chuẩn mẫu Rider Waite Smith. Một bộ bài độc đáo dành cho bất cứ ai muốn trải nghiệm Tarot thấy quen thuộc và dễ sử dụng.

Bộ bài Gilded Tarot được thiết kế bởi tác giả nổi tiếng Ciro Marchetti, sách hướng dẫn được viết bởi chuyên gia về Tarot, Barbara Moore. Đây là cuốn sách giới thiệu hoàn hảo giúp một người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng được ngay bộ bài này.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

0. The Fool1. The Magician2. The High Priestess3. The Empress
 0 – The FoolI – The MagicianII – The High PriestessIII – The Empress
4. The Emperor5. The Hierophant6. The Lovers7. The Chariot
IV – The EmperorV – The HierophantVI – The LoversVII – The Chariot
8. Strength9. The Hermit10. Wheel of Fortune11. Justice
VIII – StrengthIX – The HermitX – The WheelXI – Justice
12. The Hanged Man13. Death14. Temperance15. The Devil
XII – The Hanging ManXIII – DeathXIV – TemperanceXV – The Devil
16. Tower17. The Star18. The Moon19. The Sun
XVI – The TowerXVII – The StarXVIII – The MoonXIX – The Sun
2021. The World  
XX – JudgementXXI – The World

Bộ Wands

Ace of Wands2 of Wands3 of Wands4 of Wands
Ace of Wands2 of Wands3 of Wands4 of Wands
5 of Wands6 of Wands7 of Wands8 of Wands
5 of Wands6 of Wands7 of Wands8 of Wands
9 of Wands10 of WandsPage of WandsKNIGHT OF WANDS
9 of Wands10 of WandsPage of WandsKnight of Wands
Queen of WandsKing of Wands
Queen of WandsKing of Wands

Bộ Cups

Ace of Cups2 of Cups3 of Cups4 of Cups
Ace of Cups2 of Cups3 of Cups4 of Cups
5 of Cups6 of Cups7 of Cups8 of Cups
5 of Cups6 of Cups7 of Cups8 of Cups
9 of Cups10 of CupsPage of CupsKngiht of Cups
9 of Cups10 of CupsPage of CupsKnight of Cups
Queen of CupsKing of Cups
Queen of CupsKing of Cups

Bộ Swords

Ace of Swords2 of Swords3 of Swords4 of Swords
Ace of Swords2 of Swords3 of Swords4 of Swords
5 of Swords6 of Swords7 of Swords8 of Swords
5 of Swords6 of Swords7 of Swords8 of Swords
9 of Swords10 of SwordsPage of Swordsknight of Swords
9 of Swords10 of SwordsPage of SwordsKnight of Swords
Queen of SwordsKing of Swords
Queen of SwordsKing of Swords

Bộ Pentacles

Ace of Pentacles2 of Pentacles3 of Pentacles4 of Pentacles
Ace of Pentacles2 of Pentacles3 of Pentacles4 of Pentacles
5 of Pentacles6 of Pentacles7 of PentaclesEight of Pentacles
5 of Pentacles6 of Pentacles7 of Pentacles8 of Pentacles
9 OF PENTACLES-110 of PentaclesPage of PentaclesKnight of Pentacles
9 of Pentacles10 of PentaclesPage of PentaclesKnight of Pentacles
Queen of PentaclesKing of Pentacles
Queen of PentaclesKing of Pentacles

Bộ Gilded Tarot – Ciro Marchetti

Sách Gilded Tarot – Barbara Moore

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

gilded tarot, giải nghĩa bộ gilded tarot, gilded tarot vn, gilded tarot, gilded tarot, gilded tarot, gilded tarot, gilded tarot, chiêm tinh học bộ gilded tarot, gilded tarot vn, hướng dẫn lá bài the foof, the gilled tarot, gilded tarot, ý nghĩa gilded tarot, công dụng bài Easy Tarot, sách gil, Cach dich sach gilded tarot, bộ bài gilded tarot
(5★ | 518 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời