Work Your Light Oracle – Anna, Grandmother of Jesus

0 2.824

Work Your Light Oracle – Anna, Grandmother of Jesus 1

ANNA, GRANDMOTHER OF JESUS

Gieo hạt giống ánh sáng. Đặt định những nền tảng. Kế hoạch thiêng liêng.

Anna, người bà của Jesus, là một nhà huyền môn cổ đại, người đã dành cả cuộc đời của mình để đặt nền móng cho ý thức được hình thành trên vạn vật của Chúa. Dù bà không được biết đến một cách rộng rãi, nhưng nếu không có bà thì ý thức về Chúa sẽ không thể phát triển được như bây giờ.

Anna đại diện cho sự cống hiến thầm lặng, điều này đôi khi đòi hỏi ta phải sống một cuộc đời để phục tùng. Bà đại diện cho các thế hệ đi trước đã cống hiến cả cuộc đời để mơ về một thế giới mới sẽ trở thành hiện thực dù bản thân họ biết rằng họ sẽ không thể nhìn thấy kết quả vẻ vang cuối cùng. Cô đại diện cho những người chiến sĩ đã làm tròn nhiệm vụ, những người người mẹ hy sinh vô điều kiện, và đại diện cho nhà huyền môn có thể nhìn thấy sợi chỉ của vạn vật đang dệt thành cuộc sống này.

Anna dạy chúng ta rằng tất cả chúng ta đều đóng một vai trò nào đó trong kế hoạch Thiêng liêng. Ta không cần phải đứng ở trên sân khấu chính thì mới thấy bản thân mình có ý nghĩa. Không có chuyện vai trò của người này quan trọng hơn vai trò của một người khác. Vai trò của một người cũng có thể là vai trò của một người mẹ đối với con cái của họ hay tập hợp những người phụ nữ ngồi lại tâm sự và chia sẻ với nhau mỗi tháng. Không vai trò nào tốt hơn hay tệ hơn, quan trọng hơn hay ít quan trọng hơn. Mỗi chúng ta đều có một hạt giống ánh sáng bên trong mà chúng ta phải thể hiện ra để chia sẻ với nhau. Anna đang tập hợp tất cả chúng ta để ghi nhớ và quy phục trước vai trò của mình trong kế hoạch.

KÍCH HOẠT TRI THỨC TỪ ÁNH SÁNG

Đặt lá bài lên trái tim của bạn và nói:

“Hỡi Anna kính yêu. Cảm ơn Người đã đặt nền tảng cho Kế hoạch Thiêng liêng. Cầu chúc cho những hạt giống ánh sáng bên trong con được khai mở và cầu cho con được quy phục trước vai trò của tôi trong Kế hoạch Thiêng liêng”.

 

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Work Your Light Oracle Cards

Nguyễn Hiếu

Rate this post

(4.5★ | 668 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời