Work Your Light Oracle – Align Your Life

0 3.390

Work Your Light Oracle - Align Your Life 1

ALIGN YOUR LIFE

Điều gì không phù hợp hay cần được thay đổi?

Điều gì trong cuộc đời bạn đã thực sự không còn phù hợp với bản chất của bạn ở hiện tại? Chúng ta là những sinh vật mang tính chất tuần hoàn, trong trạng thái liên tục thay đổi, tiến hóa và phát triển. Thay đổi là thứ tuyệt đối duy nhất trong cuộc sống. Khi bạn chống lại bản chất tuần hoàn của mình thì có nghĩa là bạn đang chống lại cuộc sống của mình và tự chọn con đường bế tắc.

Nhiều người trong chúng ta học cách để trở thành một bản thể mà Vũ trụ mong muốn. Nhưng đến một lúc nào đó thì việc giữ lấy vẻ bề ngoài lại trở nên khó khăn hơn là việc nắm bắt được thực sự chúng ta là ai. Điều này phải xảy ra để chúng ta chấp nhận cách chúng ta thay đổi và để chúng ta sắp xếp cuộc sống của chúng ta theo cách đó.

Nếu bạn rút được lá này, điều đó có nghĩa là bạn đang được kêu gọi để từ bỏ con người trước đây của mình hay những thứ thứ bạn từng dùng để khẳng định chính mình như công việc, các mối quan hệ, hay chiếc “mặt nạ” bạn đã từng mang trong quá khứ. Và bạn được kêu gọi để nắm bắt con người thật sự của mình ở hiện tại để dũng cảm trở thành một phiên bản phù hợp nhất với bản chất vốn có của bạn, và để đón nhận sự kỳ lạ và sự độc nhất của chính mình.

Có lẽ bạn đã bỏ lỡ một số mối quan hệ hay một vài trường hợp nào đó, đây là lúc để bạn đánh giá lại và mang tất cả các mảnh ghép cuộc sống vào trong sự kết nối để chúng phù hợp với bản thể thật sự của bạn lúc này.

TRUY VẤN TRI THỨC TỪ ÁNH SÁNG

Điều gì trong cuộc sống bạn đang không phù hợp hay cần được thay đổi?

 

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Work Your Light Oracle Cards

Nguyễn Hiếu

Rate this post

(4.93★ | 1638 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời