Mermaid Tarot – 10 of Pentacles

0 616
10 of Pentacles
10 of Pentacles

TEN OF PENTACLES

Có một câu nói đại loại như “Bạn cầu phước càng nhiều thì bạn càng nhận được nhiều phước lành”. Tại bữa tiệc của những người cá, họ không chỉ quan tâm đến phước lành của mình mà họ còn chia sẻ với người khác nữa. Việc chia sẻ phước lành của một người là cách tuyệt vời nhất để tôn vinh chúng. Gia đình người cá này biết rằng họ được ban phước và hiểu rằng họ càng tôn vinh những phước lành đó thì họ càng phải biết chia sẻ chúng với những người xung quanh mình.

Nghĩa xuôi: 10 of Pentacles nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta thường có nhiều hơn chúng ta nghĩ. Bằng việc soạn trong đầu một bảng kiểm kê tất cả những thứ mà mình có, chúng ta sẽ thấy mình đang ở trong một điều kiện tốt hơn nơi mà những nỗi sợ và sự nghi ngờ muốn ta phải tin vào chúng. Chỉ hôm nay thôi, hãy cầu chúc cho những phước lành và sau đó xem cách bạn làm thế nào để có thể chia sẻ chúng với những người xung quanh bạn và cả với cộng đồng địa phương của bạn nữa. 

Nghĩa ngược: Mặc dù bạn có được những thứ bạn cần lẫn thứ mà bạn đòi hỏi thì bạn vẫn cảm thấy thiếu thốn kiểu gì ấy. Việc sở hữu tất cả những thứ bạn cần có nghĩa lý gì nếu bạn cảm thấy sợ hãi ngay cả khi bạn dùng nó để biến cuộc sống mình trở nên tốt đẹp hơn? Giờ có thể là một thời điểm tốt để bạn tự vấn rằng: Đến khi nào thì mới gọi là đủ?

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Mermaid Tarot 

Rate this post

(5★ | 878 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời