Work Your Light Oracle – Break The Chain

0 2.493

Work Your Light Oracle – Break The Chain 1

BREAK THE CHAIN

Lề thói truyền thống. Chữa lành. Viết lại tương lai.

Bạn được kêu gọi để xoa dịu dòng dõi gia đình hoặc giải phóng bản thân ra khỏi cuộc sống của tổ tiên nhà mình. Đây có nghĩa là bạn hãy để bản thân thoát khỏi những lề thói cũ của gia đình bên nội hay bên ngoại. Hãy chấm dứt những tổn thương trong quá khứ, thậm chí là những nỗi đau không thuộc về bạn, và quan sát cả những lối sống cũ không còn hữu ích đối với bạn nữa.

Chúng ta mang theo sự tổn thương về mặt cảm xúc trong vùng hào quang (luminous field) của mình suốt cả 7 thế hệ. Đó là lý do vì sao những nếp sống gia đình lại có thể trở nên rất khó bị phá vỡ. Thông thường, các lề thói đó thậm chí không phải là nơi để ta bắt đầu, nhưng chúng ta lại không biết cách nào khác để tồn tại, và vì vậy chúng lại phải theo chúng đến cùng.

Điều cần chú ý là khi liệu pháp chữa lành của tổ tiên xuất hiện thì bạn không thể chữa lành cho người khác, nhưng chính bạn có thể làm cho người khác chọn cách xoa dịu tổn thương của họ. Năng lượng đang được giải phóng. Giờ đây bạn đang được chỉ dẫn để nhìn vào cuộc sống hiện tại và quyết định cách bạn muốn nó diễn ra trong tương lai. Bạn muốn giải phóng bản thân ra khỏi kiểu sống khuôn mẫu nào? Bạn muốn viết lại phần nào của tương lai? Bây giờ là lúc để bạn rũ bỏ chúng và mơ về một tương lai mới sẽ thành hiện thực.

HÀNH ĐỘNG TƯƠNG TÁC VỚI TRI THỨC CỦA ÁNH SÁNG

Bạn sẵn sàng bỏ đi lề thói cũ nào của gia đình? Hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ những người đang hỗ trợ bạn (đồng đội, bạn bè, người chữa lành, người hướng dẫn,…) để bắt đầu giải phóng bản thân ra khỏi chúng.

 

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Work Your Light Oracle Cards

Nguyễn Hiếu

Rate this post

(5★ | 822 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời